<![CDATA[HELSEMINUTTET - Innlegg]]>Fri, 17 May 2024 17:44:33 +0200Weebly<![CDATA[Første vakt!]]>Fri, 17 Apr 2020 10:08:05 GMThttp://helseminuttet.no/innlegg/frste-ukeVi er i godt i gang med første uken ved legevakten (uke 13). Vi har fått konkretisert oppgavene noe mer nå enn tidligere, og det kommer tydelig frem at vi skal bistå arbeidet med grovsortering i mottak - spesifikt første interaksjon med pasient. Her skal pasienten "screenes" og utifra ett enkelt poengsystem (som dog fortsatt er under utvikling) bli gitt munnbind, hansker og/eller bruke spesifikke innganger/venterom/eventuelt telt. Som alt annet er disse prosedyrene under endring hver dag inklusivt hvilke pasienter som får smittevern utstyr og hvilken inngang de skal benytte.  Dette kunne gitt enorme utfordringer hadde det ikke vært for disse dyktige menneskene som til vanlig sitter i mottak. Alle ære til de og deres tilpasningsevne som har gjort denne overgangen så enkel. Vi kiropraktorer henger oss på og prøver ved beste evne å beholde roen og følge informasjonen som blir gitt.

Vi får beskjed ved første vakt å holde følge med en mentor som skal bistå oss. Vi skal da rådføre oss med de før vi gjør en hvilken som helst beslutning for å ivareta god rutiner og opplæring. Etter flere observerte interaksjoner er en raskt selvgående. Mye av arbeidet og sorteringen er av samme grunnprinsipper som ved normal kliniske hverdagen og det tar ikke lang tid før en jobber selvstendig og er med på å vedlikeholde effektiviteten i istedenfor å bremse den pga. manglende kunnskap og kompetanse. Jeg føler det kommer tydelig frem hos alle mine kiropraktor kolleger at de er sterke og gode i den allmennmedisinske kunnskapen fra universitetet. Det er godt å se at en fortsatt husker referanseverdier, plukker opp røde og gule flagg som resulterer i gode vurderinger i samarbeid med sykepleierne. Det er viktig at jeg poengterer hvor stor deres rolle er ved legevakten og hvor mye vi støtter oss på deres kompetanse og erfaring. Her er det flere som har over 10 års erfaring ved akkurat denne legevakten og det kommer tydelig frem i deres fremtoning og trygghet når de innhenter opplysninger og gjør vurderinger. De er eksepsjonelt flinke til å ivareta oss og er tålmodige når vi stiller spørsmål som kan virke innlysende. "Hvor er sofaen ved PV?" eller "Hvor finner jeg øre termometer?" er svært innlysende for de, men ikke for oss ferske. 

Første vakt er over og den har gått forbi i rekordfart med mange nye inntrykk, oppgaver og en helt annen pasientgruppe enn hva jeg er vant til. Allikevel er jeg ikke sliten. Jeg er våken og kvikk, og sitter igjen med et fantastisk inntrykk av den "nye" arbeidsplassen. Jeg har hatt en utrolig hyggelig, spennende og utfordrende arbeidsdag, noe som gir mersmak. Jeg har overlappet med kollegaen min som har natten i vente, og setter i gang med å lage en oversikt for de resterende som enda ikke har vært i "ilden" som innebærer en del generell info og diverse arbeidsoppgaver. Videre blir jeg jobbende intensivt gjennom helgen for å opparbeide mengdetrening samt overlappet med resterende kolleger.

Tusen takk til Oslo legevakt for muligheten og for en fantastisk mottakelse!

]]>
<![CDATA[### ALLE MANN TIL PUMPENE ###]]>Mon, 06 Apr 2020 07:44:52 GMThttp://helseminuttet.no/innlegg/-alle-mann-til-pumpene16 kiropraktorer møter utenfor legevakten ved Storgata, torsdag 19.03. Her blir vi tatt veldig godt imot av en sykepleier som er helt overveldet av oppmøte og initiativ. Her skal vi bistå legevakten gjennom den viktige triagerings/grovsorterings jobben av pasienter. Oppgavene er på dette tidspunktet noe uklare og det rent praktiske er ikke helt på plass, men som hun forteller oss har legevakten vært under konstant omorganisering siden dette startet og med deres dyktige personell fungerer legevakten så optimalt som den kan da særlig med tanke på omstendighetene. Lite vet vi hvordan denne omorganisering vil fortsette over de neste ukene og beredskapen vil skjerpes inn. Vi blir satt til døgnbemanning og Daniel Vestølen får i hovedoppgave å organisere egen vaktliste for oss kiropraktorer.

Ett viktig poeng for oss er at kommer vi til å se en pasientgruppe vi ellers aldri ser, noe som er utfordrende, men og veldig spennende. Jeg kan si med hånden på hjertet at alle som møtte uttrykte ett stort engasjement for å bistå uavhengig av tid på døgnet eller mengde. Selv har jobbet med triagering ved ett sykehus i England (under studiene) og tenker for meg selv der jeg står at jeg må ha en kjempe fordel. På den andre siden var dette mer spesifisert sortering enn den typen grovsortering vi nå skal utføre og jeg får raskt erfare at vi alle går inn med "blanke ark". Allikevel har vi som kiropraktorer en grunnmedisinske bredde utdanning (som for noen av oss, heldigvis, enda er fersk) og vi vil erfare å få bruk for denne kunnskapen over de neste ukene.

De ønsker oss på plass fra fredag 13.03 (en noe symbolsk dag-dato kombinasjon midt oppi alt det her), så Daniel og meg selv kaster oss rundt torsdag kveld for å ordne turnusordning og vaktliste. Jeg blir først ut i ilden og får i oppgave å samhandle med tett med Daniel og informere om eventuelle endringer som har betydning for oss, samt utarbeide en oversikt over rutiner, retningslinjer og arbeidsoppgaver for mine kolleger. Dermed blir Daniel et kontaktpunkt for Oslo kommune, noe er helt naturlig da han har selv iverksatt hele prosessen. Han blir jobbende bak teppet hvor han administrerer vaktlister og viderefører informasjon fra øvre hold ved legevakten og Oslo kommune.

På kort tid har vi organisert oss og alle er klare for en ny type arbeidsdag med nye utfordringer.
]]>